Sleva 5% při registraci.

Podmínky ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje střežíme jako oko v hlavě. Tyto zásady zpracování osobních údajů jsme připravili abychom vás informovali o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme, jak dlouho je uchováme i jak pracujeme s cookies.

Jsme společnost Great Health s.r.o., IČO: 082 86 001, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 316332 („my“) a jsme správcem vašich osobních údajů. Toto jsou naše zásady zpracování osobních údajů („Zásady“).

Kdybyste nás chtěli kdykoliv kontaktovat, využijte k tomu prosím tyto kontaktní údaje:

 • Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
 • E-mail: info@greathealth.cz
 • Telefon: +420 727 877 353

Tyto Zásady jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (asi ho znáte pod zkratkou GDPR) a najdete v nich informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, proč a jak s nimi pracujeme anebo taky jak dlouho je budeme uchovávat. Týká se to jak všech našich zákazníků, tak i ostatních uživatelů e-shopu www.greathealth.cz („e-shop“). 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • základní identifikační údaje – sloužící k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci jako subjektu údajů (např. jméno a příjmení a/nebo obchodní firma, datum narození, pokud bude uvedeno, identifikační číslo a adresa sídla či bydliště);
 • kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo kontaktních formulářů při komunikaci s námi, obsah naší komunikace, údaje o kupních smlouvách uzavřených prostřednictvím e-shopu;
 • fakturační a bankovní údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách,
  o sjednané fakturační podmínky, bankovní spojení a přijaté platby;
 • cookies – více informací k nim najdete dále v části „Jak je to s cookies?“

V případě, že jste u nás nakoupili nějaké zboží, vám můžeme posílat newslettery po dobu 3 let, pokud jejich zasílání neodmítnete proklikem přímo v newsletteru nebo zasláním e-mailu na info@greathealth.cz. To nám umožňuje náš oprávněný zájem.

Musíte nám vaše osobní údaje poskytnout?

Někdy ano, protože to bez nich zkrátka nejde. Například pokud máte zájem o nákup zboží, vaše osobní údaje potřebujeme už jenom proto, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu, doručit vám objednávku nebo abychom vás mohli v průběhu spolupráce kontaktovat, když to bude potřeba.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Naší povinností je vás informovat, z jakých důvodů vaše osobní údaje zpracováváme. Každý z nich musí být podložen právním základem zpracování.

U nás jde o tyto:

 • Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy – osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli doručit objednané zboží, a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ohledně objednávky i smlouvy.
 • Náš oprávněný zájem – vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám to umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu vám, jakožto našim zákazníkům, můžeme třeba posílat novinky z našeho e-shopu nebo můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich práv.
 • Je to naše povinnost – vaše osobní údaje zpracováváme také proto, že nám tak přikazuje zákon. Třeba podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých jsou i vaše osobní údaje.
 • Dáváte nám k tomu souhlas – pokud nám ke zpracování udělíte souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat, a to jednoduše e-mailem na info@greathealth.cz. Nicméně, ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nejsme povinni smazat všechny vaše osobní údaje. Můžeme si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem nebo nám to přikazuje zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje budou zpracováváme a ukládáme po dobu trvání smlouvy. Dále pak po dobu 3 let od skončení tohoto smluvního vztahu (zpravidla od dodání zboží), není-li dále stanoveno jinak.

Osobní údaje zpracovávané za účelem obhajoby našich právních nároků v soudních, mimosoudních
a vykonávacích řízeních zpracováváme po dobu 15 let od skončení obchodního vztahu mezi námi, což odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě podle právních předpisů.

Osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti plnit naše právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů uchováváme po dobu v nich uvedenou; například osobní údaje týkající se účetních záležitostí uchováváme po dobu 5 let od skončení obchodního vztahu a osobní údaje týkající se daňových záležitostí uchováváme po dobu 10 let od konce příslušného daňového období.

Pokud jste naším stávajícím zákazníkem, který nakoupil naše zboží nebo jste nám udělil souhlas k zasílání newsletteru, jsme oprávněni vám posílat naše newslettery po dobu 3 let, pokud to neodmítnete nebo pokud neodvoláte souhlas. Nepřejete-li si naše newslettery dostávat, můžete se z jejich odběru jednoduše kdykoliv odhlásit prostřednictvím prokliku v e-mailu. Budeme z toho ale moc smutní.  

Osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, zpracováváme po dobu udělení takového souhlasu. Ještě jednou ale upozorňujeme na to, že ani v případě odvolání souhlasu nejsme povinni smazat všechny vaše osobní údaje – můžeme si potom ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem anebo zákon.

Jak je to s cookies?

Aby náš e-shop fungoval tak skvěle, jak jste zvyklí, používáme soubory cookies. Jde o malé textové soubory, které dokážou zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv našeho e-shopu. Každý typ cookies má svůj účel. My používáme následující kategorie cookies:

 1. Základní (technické) cookies. Díky nim náš e-shop správně funguje a umožňuje vám využívat jeho nezbytných funkcí. Tyto cookies jsou nutné pro uzavření kupní smlouvy mezi námi, a tak s nimi nemusíte souhlasit a ani je nemůžete odmítnout.
 2. Preferenční cookies. Ty nám umožňují přizpůsobit obsah e-shopu tak, aby odpovídal vašim potřebám a zájmům. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte. K jejich využití potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit prostřednictvím cookies lišty. Kdykoliv později je můžete odmítnout.
 3. Statistické cookies. Slouží k sestavování statistik a přehledů. Jejich pomocí sledujeme návštěvnost e-shopu i to, odkud jste se na něj dostali. I k použití těchto cookies potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit prostřednictvím cookies lišty. I ty můžete kdykoliv odmítnout.
 4. Marketingové cookies. Umožňují nám přizpůsobovat nabídku našich služeb vašim potřebám. Díky nim můžeme třeba nabízet služby prostřednictvím cílené reklamy včetně nástrojů třetích stran. K tomu ale opět potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit prostřednictvím cookies lišty.

Jaké konkrétní cookies využíváme?

Cookies

Proč je využíváme?

Za jak dlouho je smažeme?

_ga

_gid

_ga a _gid přiřadí každému návštěvníkovi našich webových stránek náhodný identifikátor, díky kterému můžeme měřit návštěvnost našich webových stránek, vytvářet statistiky týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našich webových stránkách.

2 roky

24 hodin

 

Kdo má kromě nás k vašim osobním údajům také přístup?

Aby e-shop fungoval co možná nejvíce efektivně a my mohli řádně plnit naše smluvní povinnosti (smlouvu spolu uzavíráme prostřednictvím e-shopu), předáváme osobní údaje také některým externím subjektům. V rámci tohoto předávání může docházet i ke zpracování vašich osobních údajů.

Ničeho se však nebojte, naši dodavatelé jsou oprávněni s osobními údaji nakládat pouze pro účely činností, které pro nás vykonávají. Představte si pod nimi třeba naši paní účetní či poskytovatele IT služeb. Konkrétně se jedná o tyto subjekty:

 1. služba Google Analytics, provozovaná společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 2. Shoptet, a.s., IČO: 289 35 675, se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6;
 3. Heureka Group a.s., IČO: 078 22 774, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8;
 4. CZ, s.r.o., IČO: 02762943, se sídlem Na Zderaze 15, Vinohrady, 120 00 Praha 2;
 5. ComGate Payments, a.s., IČO 27924505 se sídlem Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové;
 6. cz, a.s., IČO 26168685 se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5;
 7. DPD s.r.o., IČO: 06540996, se sídlem Táborská 37, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny;
 8. Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9;
 9. Facebook Ireland Limited, DIČ: IE9692928F, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irsko;
 10. LZ Účto, Ladislava Zajíčková, IČO: 66031508, se sídlem Božanovská 2367/94, 193 00 Praha 9.

Vaše osobní údaje můžeme výjimečně také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

Protože využíváme pokročilých nástrojů pro zdokonalování našeho e-shopu a služeb, mohou být některé vaše osobní údaje předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii. Takové osobní údaje však předáváme vždy za dodržení všech standardů náležité péče o osobní údaje a za předpokladu, že je příjemce vašich osobních údajů vázán standardními smluvními doložkami EU o ochraně osobních údajů nebo že poskytl jinou vhodnou záruku ochrany osobních údajů. V případě využití služeb společnosti Google (např. Google Analytics) jsou veškeré služby nastaveny tak, aby byl minimalizován rozsah předávaných osobních údajů, zejména dochází již na straně našich serverů k anonymizaci IP adresy uživatelů a tento osobní údaj tak není v této souvislosti předáván do třetích zemí.

Jak je to a automatizovaným individuálním rozhodováním?

U nás vlastně nijak, protože vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat automatizovaným individuálním rozhodováním. To znamená, že o vašich právech a povinnostech (třeba o tom, jestli spolu uzavřeme smlouvu a budeme vám poskytovat naše služby) nebude rozhodovat automaticky žádný software, který by zpracovával vaše osobní údaje.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

GDPR vám dává mnoho práv. Pojďme se tedy mrknout, která to jsou.
Můžete po nás například požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit také přístup.
Můžete po nás požadovat též opravu nesprávných údajů či doplnění údajů neúplných.
Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte.
Máte-li podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Kromě toho máte i právo podat námitku, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu nebo na e-mail info@greathealth.cz. My ji pak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kdykoliv nám napište na info@greathealth.cz a my vám co možná nejdřív odpovíme.  

Tyto Zásady platí od 1.5. 2023.

Zpět do obchodu